זכויות המתמודד

ביטוח לאומי

קצבת נכות כללית
קצבה המשולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%. יש למלא טופס לקצבת נכות כללית ולשלוח לסניף הביטוח הלאומי שבאזור מגורייך.
קצבת שירותים מיוחדים
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום או שהם זקוקים להשגחה מתמדת. יש למלא טופס לקצבת שירותים מיוחדים ולשלוח לסניף ביטוח לאומי
קצבת ניידות
הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב. הזכאות היא בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת. תחילה יש למלא טופס ולפנות למשרד הבריאות להמשך טיפול.
שיקום מקצועי
סיוע בלימודים ובגיבוש קריירה תעסוקתית למקבלי קצבת נכות מעל ל-%20 .יש לפנות למחלקת שיקום בסניף או לפנות לנתב הטלפוני שמספרו: 02-6463488.

חברת בזק

הנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה. ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו “הוט” ו”נטוויזן”. את הבקשה להטבה בצירוף אישור .מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה, יש להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח’ ירמיהו 39, ת”ד 1260, ירושלים.

מנהל מקרקעי ישראל

פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות. את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למנהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים יש להתקשר 5575*.

משרד הבריאות והשיכון

סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד). זכאים מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה ומקבלי קצבת שירותים מיוחדים השוהים בארץ פחות משנתיים. לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

משרד הבריאות

סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד). את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש. לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

משרד התחבורה

תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה. לשם בדיקת הזכאות לקבלת תג חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל: משרד התחבורה, היחידה לטיפול במגבולי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת”ד 72 חולון 58100. פרטים נוספים ופירוט הליך קבלת התג ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים. הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.  משרד התחבורה שולח לזכאים תעודות זכאות להנחה. ההנחה ניתנת ברכישת  כרטיסיות בלבד. ישנם קווים בהם לא ניתנת הנחה.

קופת חולים

פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים:

 • ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי
 • התחייבות לבית חולים
 • ביקור במכונים ומרפאות חוץ
 • פטור/הנחה על מגוון טיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים. יש לברר בסניף קופת החולים.
 • סיוע ברכישת פאה לחולים אונקולוגיים.
 • יש לברר בסניף על החזר על נסיעות לטיפולים אונקולוגיים.
 • יש לבדוק זכאות לקצבה למבוטחים בביטוח סיעודי.
 • תקרת תשלום תרופות.
 • הנחה על תרופות שאינן בסל הבריאות.

רכבת ישראל

הנחה בדמי נסיעה ברכבת בגובה 10% מערך כרטיס הנסיעה בקווים בינעירוניים. זכאים מקבלי קצבת נכות מעבודה בעלי דרגת נכות קבועה בלבד של 20% ומעלה. ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

רשות המים

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ”ק לחודש בתעריף הנמוך. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

רשות המיסים

פטור מתשלום מס הכנסה (בכפוף לאחוזי נכות). את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. לפרטים יש לפנות לרשות המסים 4954*.

מענק עבודה. תקף לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 4954* או באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

מיסוי מקרקעין

הנחה במס רכישה (בכפוף לאחוזי נכות). כדי לקבל את ההטבה יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין במשרד האוצר עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבת נכות.

הנחה בארנונה

הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית. זכאים מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת חשמל

50% הנחה עבור 400 קוט”ש ראשונים בתשלום חשבון החשמל. זכאים מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 105% ומעלה. הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי, ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103. 

משרד הפנים

העסקת עובד זר למקבלי שירותים מיוחדים. תוצאות בדיקת התלות של המבוטח נמסרות ישירות מהביטוח הלאומי לרשות ההגירה. שים לב, רשות ההגירה מסתמכת על נקודות התלות שנקבעו על ידי הביטוח הלאומי.

קצבאות נוספות

 • קופות חולים – מי שמבוטח בביטוח סיעודי.
 • חברות הביטוח הפרטיות.
 • קרן הפנסיה.

זכויות בני הזוג

לנשואים שבינינו – ימי מחלה בעבודה עבור בני זוג: עובדים זכאים לזקוף עד 60 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת של בני זוגם.
Skip to content